تبلیغات
♥jelsa city♥ - شرایط نویسندگی
فعلا تا الان تخفیف داریم !! زود سفارش بده
اول از همه اینکه  کار با میهن بلاگ رو بلد نباشی حذفی 


1- کدنویس باشی

2- بی ادبی نکنی 

3- روزی 1 اپ کنی 

 4- حرف های زشت نزنی 

5 -  خواستی از وبلاگ بری بهم خبر بدی تموم 


ÏäíÇí ˜ÇÑÊæä æ ÇäíãíÔä